Sundhedsstyrelsen fører lovpligtigt tilsyn med alle private behandlingssteder, herunder vaccinationsklinikker.

Udlandsvaccinationen blev inspiceret d. 24. marts 2015.

Konklusionen var, at ‘Udlandsvaccinationen opfylder målepunkterne og at Sundhedsstyrelsen i øvrigt ikke har anmærkninger til de undersøgte forhold på behandlingsstedet’.

Tilsynsrapporten vedr. Udlandsvaccinationen kan ses på

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder/tilsynsrapporter/~/media/53FFC5D9351D450B86F8E722EDC0814E.ashx

og

Sundhedsstyrelsens hjemmeside for tilsynsbesøg kan ses på

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/private-behandlingssteder.