STIVKRAMPE (TETANUS)

Stivkrampe (tetanus) skyldes infektion med en bakterie, der udskiller et giftstof, der fremkalder lammelser.

Stivkrampebakterier findes i jord, og er udbredt i hele verden. Risiko for smitte er især ved sår forurenet med jord. Ved enhver ulykke, hvor der opstår sår, der er forurenet, er der en risko for stivkrampe.

Vaccination

Vaccination mod stivkrampe gives ofte sammen med vaccination mod difteri i én vaccine, der beskytter mod begge sygdommene. Vaccination mod difteri og stivkrampe indgår i børnevaccinationsprogrammet, hvor der gives tre vaccinationer inden 2-årsalderen fulgt af en fjerde året inden skolestart.

Beskyttelse efter disse fire vaccinationer varer mindst 10 år. Herefter bør der revaccineres hvert tiende år.