Ved badning kan man sluge vand, som kan være forurenet fra afløb.

I svømmebassiner kan smitte overføres fra andre badende til svælg og øjne.

I ferskvand i troperne kan forekomme parasitter, der kan trænge direkte gennem huden og fremkalde sneglefeber (bilharziose eller schistosomiasis). Undgå derfor at bade i ferskvand i troperne uden først at have spurgt lokalkendte, om der findes bilharzia i området.

Man skal derfor undlade at:

    • bade nær kloakudløb
    • bade i svømmebassinerm hvor vandet ikke er klorbehandlet
    • bade eller vade i ferskvandssøer, floder og vandløb