Udenfor de industrialiserede lande er kvaliteten af drikkevandet ofte usikker. Man skal derfor sørge for, at vandet er uskadeligt, inden det drikkes, bruges til madlavning, i isterninger og til tandbørstning.

Selv regnvand kan indeholde forurening. Vand fra søer og vandløb kan indeholde planterester, smådyr eller affald fra industri, dyr eller mennesker. Særlig farlig er tilblanding af kloakvand, der ofte vil indeholde store mængder af bakterier, virus og parasitter.

Man bør derfor enten købe deklareret drikkevand på uåbnet flaske eller selv behandle vandet.

Rensning af drikkevand

Man skal vælge vand, der er så rent som muligt, dvs. vandhanevand, kildevand, frisk regnvand og kun i nødstilfælde vand fra vandløb eller søer.

1. Forbehandling
Hvis vandet er uklart, kan det grovfiltreres gennem et tæt klæde, et kaffefilter eller et sandfilter (almindeligt i troperne).
2. Desinfektion
a. Kogning
Det mest effektive mod virus, bakterier og parasitter i selv uklart vand er kogning. For hver 1000 meters stigning i højden skal kogetiden øges med 1 minut.
b. Finfiltrering
Keramiske specialfiltre med lille porestørrelse (0,2-2 µm) kan opfange parasitter, men virus og små bakterier kan trænge igennem. Filtrene findes til rejsebrug, fx Katadyn® model PF med 0,2 µm porestørrelse og sølvimprægneret keramisk filter (pris ca. 2.200 kr.) og Katadyn Mini Filter (pris ca. 900 kr.). Der findes også andre typer af filtre, der indeholder aktivt kul. De opsuger mange kemiske forureninger, også lugt og smag forbedres, men de tilbageholder ikke virus, bakterier og parasitter.
c. Kemisk behandling

    • Jod i opløsning (fx apotekernes 2,5% jodsprit eller Jodosan) til desinfektion
    • Jodtabletter (fx campingforretningernes Coghlans Potable aqua) til desinfektion
    • Blegeklor i opløsning (fx klorin 5%) til desinfektion
    • Sølvforbindelse (fås som tabletter, fx Mikropur) kan hindre bakterievækst, men ikke desinfektion
d. Kombination af filtrering og jodbehandling
Der findes engangsflasker med indbygget 1 µm filter og tilsætning af jod med efterfølgende fjernelse af jodet (Pres 2 Pure IO).