Slanger og skorpioner med giftigt bid findes i mange lande, men hyppigst i tropiske og subtropiske områder.

Slangebid i tropiske områder er normalt en risiko for folk, der arbejder i marker og skove, men enkelte slanger søger bytte i huse og hytter. Slanger bider, når de føler sig truet. Uprovokerede angreb på mennesker ses stort set ikke.

Slangebid undgås ved:

  • at bevæge sig langsomt gennem højt græs og lignende, så slanger får lejlighed til at forsvinde.
  • at gå i langskaftede støvler og lange bukser, når man bevæger sig udenfor veje og stier.
  • at forholde sig roligt, hvis man ser en slange i nærheden.

Førstehjælp ved slange- og skorpionbid:

  • Bevar roen – i mange tilfælde er der ikke indsprøjtet gift.
  • Undgå unødige bevægelser – lig stille efter biddet og forsøg ikke at gå eller løbe. Bevægelse øger blodcirkulationen og får en eventuel gift til at sprede sig hurtigere i kroppen. Hvis biddet er sket på en arm eller ben, bør armen eller benet holdes helt i ro.
  • Man bør hurtigst muligt bæres eller køres til en læge eller hospital.
  • Hvis slangen er slået ihjel, så tag den med, således at arten kan bestemmes. Døde slanger transporteres over en pind eller i en pose. Rør aldrig ved en tilsyneladende død slange.
  • Hvis patienten har kvalme og kaster op, bør patienten lægges i aflåst sideleje.
  • Smerter kan behandles med paracetamol (fx Panodil).

Antiserum (serum mod slangegift)

Antiserum bør anvendes med forsigtighed og under lægelig vejledning, da det kan give alvorlige bivirkninger. Antiserum anvendes derfor kun, når der optræder almene symptomer, og ikke ved lokale reaktioner som ømhed og hævelse på bidstedet.

Antiserum skal opbevares i køleskab og kan derfor ikke medbringes af den rejsende hjemmefra.