Bid af dyr kan fremkalde sårinfektion, forgiftning eller almeninfektion. Særlig farlig er rabies (hundegalskab) efter bid af hund, kat, abe, flagermus eller andet dyr. Rabies er en virussygdom, der angriber hjernen.

Man skal derfor:

  • undgå dyrekontakt især i forhold til børn
  • sørge for rabiesvaccination til egne husdyr
  • have opdateret sin vaccination mod stivkrampe senest hvert tiende år

Vaccination mod rabies kan overvejes inden afrejsen. Spørg i konsultationen.

Hvis du er blevet bidt, at et dyr, der kan have rabies, bør du:

  • vaske såret med vand og sæbe
  • søge lægehjælp
  • forsøge så vidt muligt at fange dyret og holde det under observation for eventuelle rabiessymptomer over et par døgn
  • påbegynde rabiesvaccination hurtigst muligt