Raske mennesker kan være smittebærere med hepatitis B eller C og HIV/AIDS. Smitte kan overføres med blod fx ved blodtransfusioner og gennem sprøjter, kanyler og andre instrumenter, der bruges flere gange.

Man skal derfor:

  • være opmærksom på den alment øgede ulykkesrisiko under rejse
  • undgå behandling med ikke testet blod eller blodprodukt
  • undgå injektion af lægemidler med udstyr, der genbruges
  • så vidt muligt undgå tandlægebehandling under rejsen
  • undgå akupunkturbehandling
  • undlade at få udført tatoveringer
  • undlade at få udført smykkehuller fx i øreflipperne
  • før rejse have sikret sig beskyttelse mod stivkrampe (vaccination indenfor de seneste 10 år) og hepatitis B ved længere rejser