Japansk encefalitis er en virussygdom, der giver en hjernebetændelse.

Symptomer

Symptomerne er hovedpine, feber og nedsat bevidsthed. Sygdommen kan være dødelig og kan give blivende hjerneskader. Der findes ingen behandling. Ikke alle udvikler symptomer: Hos voksne udvikler ca. en ud af 100 symptomer, men ca. 30 % af de voksne med symptomer dør af infektionen.

Smittemåde

Infektionen kan overføres med forskellige arter af myg, hvoraf nogle også stikker om dagen. Virus findes normalt hos bl.a. grise, og myggen, der overfører virus, findes både på landet og i storbyernes slumområder.

Forekomst

Sygdommen optræder ofte med udbrud med nogle års mellemrum, efterfulgt af en periode med relativ lav forekomst evt. med en sæsonvariation. I fx Thailand og Vietnam er sygdommen ca. fem gange hyppigere i månederne maj-oktober. Udbrud kan forekomme udenfor den normale sæson. WHO vurderer, at der er mindst 50.000 tilfælde i Asien per år med op til 10.000 dødsfald.

Vaccination

Anbefales normalt ved ophold i mere end en måned i landområder, hvor der forekommer japansk hjernebetændelse. Ved udbrud kan vaccination også anbefales ved kortere rejser og evt. i byområder i de pågældende områder.

En vaccinationsserie består af to doser med mindst fire ugers interval. Den sidste vaccine bør være givet mindst en uge før mulig eksponering for viruset. Børn kan vaccineres fra et års-alderen. Beskyttelsens varighed er mindst et år, behov for revaccination undersøges for øjeblikket. Bivirkninger er normalt milde og forsvinder inden for få dage. Hyppigst er muskelsmerter og lokalreaktion på injektionsstedet.