Schistosomiasis (bilharzia, sneglefeber) er en infektion, der skyldes en ikte (fladorm).

Smitte

Schistosomiasis smitter gennem kontakt med ferskvand, der er inficeret fra andre mennesker med sygdommen. Smittede personer udskiller schistosomaæg i urin eller afføring, æggene klækkes og larverne går ind i en vandsnegl, hvor de udvikler sig til næste larvestadie.

Denne larve forlader sneglen og svømmer frit rundt i vandet, indtil den finder et menneske, der bader i vandet, hvor den trænger ind gennem huden. Larven er kun et par millimeter lang og kan normalt ikke ses med det blotte øje.

Symptomer

Symptomerne på smitte kan komme tidligt og fx være rødme og kløe på det sted, hvor larven er trængt gennem huden, men kan i sjældne tilfælde give høj feber.

Ofte er infektionen helt symptomfri, men ubehandlet kan der år efter, at man er smittet, opstå kronisk lever- og nyresygdom og nedsat blærefunktion.

Vaccination

Man kan ikke vaccinere mod schistosomiasis.

Man skal derfor undgå kontakt med ferskvand i områder, hvor sygdommen findes. Mistænker man at være smittet, bør man undersøges efter hjemkomsten.