Smitte

Centraleuropæisk hjernebetændelse (Østeuropæisk hjernebetændelse/Tick Borne Encephalitis, TBE/Frühsommer-meningoencephalitis, FSME) skyldes et virus, der overføres gennem bid af skovflåter. Jægere og andre, der opholder sig meget udendørs i områderne, har størst risiko for smitte. Omkring et ud af hver 600 flåtbid forventes at resultere i infektion (Kilde: Haglund et al. Scand J Infect Dis 1996, 28:217-224).

Symptomer

Symptomerne starter med influenzalignende sygdom i få dage. Efter et symptomfrit interval på få dage til få uger, udvikler en ud af tre af patienterne tegn på hjernebetændelse med hovedpine og feber.

Forebyggelse

Infektionen kan forebygges ved at undgå flåtbid og ved vaccination. Risiko for flåtbid kan nedsættes ved brug af støvler og lange bukser samt hyppige eftersyn med fjernelse af flåter. Der foreligger ikke dokumentation for, at myggeafvisende midler har nogen effekt på flåter.

Vaccination

Vaccinen mod Centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE) består af dræbt TBE-virus. Der gives to vaccinationer med 1-3 måneders mellemrum (kan nedsættes til 2 uger). En tredje vaccination efter 9-12 måneder beskytter hos 90 % og anses at beskytte i yderligere 3 år.

Vaccination kan overvejes til personer, der er fastboende eller har fast sommerresidens i områder, hvor TBE findes, og som jævnligt færdes udenfor stier i skov og krat.

Hvis der er tale om en særlig adfærd fx skovarbejde, eller hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport eller hobbyaktiviteter kan vaccination også overvejes. For praktiske formål kan man vælge kun at vaccinere fra 7 års-alderen og opefter. For fx skovbørnehaver i områder, hvor det vides, at TBE forekommer, kan vaccinen tilbydes til medarbejdere, mens børnene ikke behøver at blive vaccineret.

Bivirkninger til vaccinen er relativt beskedne, og der vil sjældent være grund til at fraråde vaccinen, hvis der foreligger et udtalt ønske om vaccination. Bivirkninger til vaccinen er hyppigere hos mindre børn, hvor risikoen for alvorlig TBE-infektion også er meget lille. For praktiske formål kan vælges kun at vaccinere personer fra 7 år og opefter. Vaccination af børn under 7 år er dog ikke kontraindiceret.

Forekomst

I Danmark er viruset påvist på Sjælland i Tokkekøb Hegn ved Allerød og på Bornholm. Udenfor Danmark findes viruset i Baltikum, Rusland og Sibirien, på Balkan, i visse dele af Tyskland, Østrig og på enkelte øer i den svenske Østersøskærgård.

TBE i Sverige

Risiko for smitte er lille. Overordnet regnes med et tilfælde per 30.000 indbyggere i de områder, hvor viruset findes, og op til ca. et tilfælde per 10.000 indbyggere i Mälaren.

TBE i Danmark

Højsæsonen for flåter er maj til oktober.

Viruset findes hos rådyr og mus, som kan overføre det til skovflåter, når disse bidder og suger dyrenes blod.

Forekomst af TBE kan være meget lokaliseret og påvisningen af TBE i Tokkekøb Hegn er fx ikke ensbetydende med, at TBE-virus forekommer i hele området eller i de andre nordsjællandske skove.
Risiko for at pådrage sig TBE på Bornholm anses at have været uændret gennem 50 år.