Smitte

Blandt mennesker overføres chikungunya virus med Aedes-myg (aegypti, albopictus og polynesiensis), der stikker i dagtiden. I sjældne tilfælde sker smitte via inficeret blod, fx ved blodprøvetagning.

Symptomer

Efter fire til syv dage indtræder influenzalignende symptomer med høj feber, hovedpine samt ryg- og ledsmerter. Lysfølsomhed og udslæt kan forekomme tidligt i forløbet. Ledsmerter kan være til stede i længere tid. Sygdommen er oftest mildt forløbende med spontan helbredelse efter 3-5 dage. Alvorlige tilfælde er sjældne. Særlige risikofaktorer er høj alder og/eller anden samtidig sygdom. Dødeligheden er lav.

Forebyggelse og behandling

Der er ingen vaccine. Smitte forebygges ved at undgå at blive stukket af myg og ved generelt at bekæmpe myggenes formering. Behandling er symptomatisk.

Forekomst

Chikungunya virus blev første gang isoleret i Tanzania og Uganda i 1952 og optræder med periodevise udbrud i Afrika og Asien. I 1957-1974 var der udbrud af chikungunya-feber i flere lande i det sydøstlige Afrika, og virus er senere blevet påvist i Central- og Vestafrika. I Asien er chikungunya-virus blevet påvist især i Filippinerne, Malaysia, Cambodja, Pakistan og det sydlige Indien.

I marts 2005 startede et stort udbrud af chikungunya-feber i Det Indiske Ocean med virus beslægtet med den Central-Øst-afrikanske type med tilfælde på Comorerne, Mauritius, Mayotte og Reunion.