Højdesyge ses ved for hurtig opstigen til selv moderate højder over 2000 meter. Symptomerne på mild højdesyge er hovedpine, søvnløshed, kvalme og almen utilpashed. Ved alvorlig højdesyge ses opkastninger, sløret bevidsthed, nedsat koordination af bevægelser og vand i lungerne.

Højdesyge forebygges ved:

  • langsom opstigen
  • at anvende mindst 48 timer til akklimatisering, inden der overnattes over 3000 meters højde og herefter højst at øge overnatningshøjden med 300 meter per døgn
  • at drikke rigelig væske
  • at undgå stærk fysisk aktivitet i de første dage
  • at undgå afkøling

Ved hurtig opstigen fx ved flyvning direkte til La Paz eller Quito (højde hhv. 3700 og 2850 meter) eller andre steder i mere end 3000 meters højde kan man forebyggende tage Diamox 250 mg daglig. Der startes 2-3 dage før opstigningens begyndelse (eller før flyveturen ), og der fortsættes under hele opstigningen, eller ihvertfald indtil man har det godt.

Førstehjælp ved højdesyge

  • Stig ned til lavere højder hurtigst muligt
  • Bliv i lavere højde til symptomerne er forsvundet
  • Diamox 125-250 mg dagligt i 2-3 dage kan hjælpe på milde symptomer især søvnbesvær, men er ikke tilstrækkelig behandling ved svære symptomer
  • Alvorlig højdesyge er en livsfarlig og akut medicinsk tilstand, der kræver umiddelbar stillingtagen til behandling, transport til lavere højder og lægehjælp