Ulykker er den hyppigste årsag til dødsfald under rejser.

De hyppigste ulykker er trafikulykker og drukneulykker, begge dele ofte i forbindelse med alkohol.

For at undgå ulykker bør man:

    • sikre sig, at det køretøj man anvender er mekanisk i orden, og at chaufføren er rutineret.
    • undgå rejser med såkaldte “bush taxi’s”, der ofte er overlæssede og ikke er mekanisk i orden.
    • undgå at køre længere strækninger om aftenen og natten i bil.
    • bad og kør ikke efter indtagelse af alkohol.