Gul feber er en virussygdom, der giver alvorlig leverbetændelse. Sygdommen overføres med myg, der stikker om dagen. Der findes ingen behandling, og dødeligheden varierer fra 5-40 %.

Gul feber er som den eneste sygdom omfattet af internationale regler. Lande, hvor gul feber kan forekomme, kan kræve, at rejsende er vaccineret. Ved indrejse skal man kunne fremvise et stempel i det gule, internationale vaccinationskort fra et af WHO anerkendt gul feber vaccinationscenter.

Lande, hvor der ikke findes gul feber, men hvor der findes myg, der kan overføre gul feber, kræver dokumentation for vaccination fra rejsende, der kommer fra lande med gul feber.

WHO anbefaler vaccination til alle rejsende til lande, der ligger i områder, hvor gul feber forekommer.

For eksempel kræver Gambia ikke gul feber vaccination ved indrejse fra Danmark, men da Gambia ligger i det område, hvor gul feber forekommer, anbefales det, at alle rejsende til Gambia er vaccineret.

Se også WHOs Yellow Fever Fact Sheet

Vaccination

Rejsende til områder, hvor der forekommer gul feber, skal vaccineres.

Vaccinen er et levende, svækket, gul febervirus og beskytter 10 dage efter, at vaccinationen (1 injektion) er givet. Da indrejselandet har ret til at kræve en gyldig vaccination, skal vaccinen være givet senest 10 dage inden indrejse. Vaccination er livslangt dækkende.

Rejsende med nedsat immunforsvar, gravide og børn under 1 år bør ikke vaccineres med levende vacciner. Selv om risikoen for føtal infektion fra levende vacciner er teoretisk, anbefales det at undgå graviditet de første tre måneder efter vaccination med levende vacciner. Vaccinen indeholder æg, og personer med tidligere, alvorlig overfølsomhed mod æg kan ikke vaccineres.