Influenza skyldes et virus, der findes over hele verden og forekommer med typerne A og B.

Influenza kan ramme alle mennesker og efterlader ikke varig immunitet, da virus undergår mindre eller større forandringer med tiden. Hver gang der opstår en ny type, som befolkningen ikke er immun overfor enten gennem infektion eller vaccination, kommer der en større eller mindre epidemi.

Influenza spredes fra person til person gennem dråbesmitte fra luftvejene, fx ved host eller nys, og smitte er hyppigst i vintermånederne på den nordlige halvkugle. Der er endvidere risiko for influenza ved rejser til den sydlige halvkugle i sommerhalvåret (dvs. deres vinter) og ved rejser til troperne hele året.

Vaccination

Hvert år fremstilles en vaccine, der beskytter mod de influenzavirus, der forventes at kunne spredes i de næste 12 måneder.

Rejsende, der tilhører en risikogruppe, og derfor normalt bliver influenzavaccineret, bør også være beskyttet på rejsen.

Hvis den rejsende er vaccineret i den foregående danske vinter, kan denne betragtes som beskyttet i 6 måneder fra vaccinationstidspunktet, forudsat at der er overensstemmelse mellem de cirkulerende influenzavirus på rejsestedet og sammensætningen af vaccinen. I modsat tilfælde bør man vaccineres med en vaccine til den sydlige halvkugle.

Rejsende, som ikke tilhører en risikogruppe for influenza, kan evt. vælge at blive vaccineret i den danske influenzasæson for at mindske risikoen for influenza på rejsen.