Rabies (hundegalskab)

Rabies (hundegalskab) skyldes et virus, der giver en dødelig hjernebetændelse. Smitten overføres oftest gennem bid af fx hund eller kat, men de fleste pattedyr kan smittes og smitte videre. Virus vandrer i nerverne fra bidstedet til hjernen, hvilket kan tage fra dage til måneder. Hvis virus først når hjernen, og sygdommen bryder ud, er dødeligheden 100 %.

Udover vaccination forebygges rabies ved at undgå kontakt til dyr, man ikke kender, og ved at sørge for, at egne husdyr er vaccinerede. Ved udstationering og længerevarende rejser især til Afrika, Asien og lande i den tidligere Sovjetunion, bør man overveje vaccination mod rabies.

Behandlingen efter bid af et dyr:

 1. Vask såret med sæbe og rigelig vandet med det samme.
 2. Søg derefter hjælp på skadestue, hospital eller hos læge.
 3. Hvis det anbefales af lægen, påbegyndes forebyggende behandling mod rabies, se nedenfor.

Vaccination

Før udsættelse for smitte:

Personer, der arbejder/har tæt kontakt med dyr og/eller opholder sig på landet i endemiske områder og især i områder, hvor der ikke er umiddelbar tilgang til behandling, bør vaccineres. Vaccinen består af dræbt rabies virus, og vaccinationen før udsættelsen gives med tre doser på dag 0, 7 og 28.

Revaccination anbefales kun til personer med risiko for arbejdsrelateret eksposition (fx dyrlæger og personale i ZOO ) i forhold til antistofmåling.

 

Efter udsættelse for smitte:

Ved behov for forebyggende behandling i Danmark efter mulig udsættelse for rabies, rettes henvendelse til egen læge eller skadestue, som kan rekvirere HRIG og vaccine fra Statens Serum Institut. I udlandet rettes henvendelse til lokalt hospital eller læge.

Ikke tidligere rabiesvaccinerede:

Forebyggende behandling efter udsættelse for rabies består af injektion af både humant rabies immun-globulin (HRIG) og vaccine. Immunglobulin beskytter indtil maksimal effekt af vaccinerne opnås efter ca. 14 dage.

  • HRIG gives samtidig med den første vaccination mod rabies uanset, hvor længe siden man har været eksponeret.
  • Hvis HRIG ikke er givet samtidig med den første vaccination, bør det fortsat gives, hvis der er gået mindre end otte dage siden første vaccination.
  • Anbefalinger om behandlingsvaccinationer kan ses hos Statens Serum Institut.

Tidligere rabies vaccinerede, dvs. har fået tre doser på dag 0, 7 og 28:

  • Antal behandlingsvaccinationer reduceres til to doser henholdsvis på dag 0 og dag 3.
  • Der skal ikke gives rabies-immunglobulin (HRIG).

Personer, der ikke tidligere har fået tre doser som nævnt ovenfor, betragtes som uvaccinerede.