Kolera er en alvorlig sygdom, der skyldes infektion med en bakterie. Symptomerne er kraftig, vandtynd diarré, og væsketabet kan hurtigt blive livstruende. Behandling med væske er livsvigtig, og antibiotika kan forkorte forløbet.

Kolera findes permanent i Asien og Afrika, og har siden 1990 spredt sig over hele Sydamerika.

Smitte sker gennem forurenet mad og drikke. Smitte med kolera kan forebygges ved at sikre sig, at mad og drikke ikke er forurenet med kolera bakterier. Drikkevand skal være kogt eller renset på anden måde, maden gennemstegt eller kogt. Skaldyr udgør en særlig risiko, da de filtrerer vandet de lever i og kan opsamle store mængder sygdomsbakterier og -virus (kolera, hepatitis A, salmonella, polio), og ofte spises skaldyr uden at være gennemkogt.

Vaccination

Vaccinen mod kolera, Dukoral, består af dræbte kolerabakterier og rekombinant (gensplejset) koleratoxin B. Vaccinen drikkes i to doser med mindst en uges mellemrum. Børn 2-6 år bør have tre doser med mindst en uges interval. Beskyttelsen mod kolera varer derefter to år. Efter to år kan beskyttelsen forlænges yderligere to år med en enkelt dosis.

Vaccination mod kolera foreslås ikke til almindelige turistrejsende. Vaccination kan dog være relevant ved ophold i områder med udbrud af kolera. Koleravaccinens beskyttelse mod almindelig rejsediaré er så lav, at den ikke foreslås til denne indikation.

Læs mere om kolera hos WHO (på engelsk)