Smitte

Smitsom leverbetændelse skyldes infektion med hepatitis A-virus (picornavirus), som findes i tarmen hos mennesker. Ved dårlig hygiejne kan viruset overføres gennem drikkevand og ikke varmebehandlet mad, fx salat og skaldyr. Viruset tåler temperatur op til 60 grader og kan overleve i frosset vand i årevis – isterninger kan derfor være en smittekilde.

Symptomer

Symptomerne optræder 2-6 uger efter smitte med feber, kvalme, smerter i maven og gulfarvning af hud og slimhinder (gulsot). Urinen bliver mørkfarvet og afføringen bliver lys. De fleste voksne kan få disse symptomer i én til flere uger, hvorefter de har overstået infektionen og er immune. Hos voksne medfører sygdommen ofte hospitalsindlæggelse.

Symptomerne er ofte mildere hos børn, dog indlægges hvert år flere børn i Danmark på grund af infektionen. Smittede, men tilsyneladende raske børn kan smitte andre i daginstitutioner og skoler.

Forebyggelse

Udover god håndhygiejne og rent drikkevand kan smitte især forebygges ved vaccination. Vaccinen mod hepatitis A indeholder dele af dræbt hepatitis A-virus og anbefales ved rejser til lande med høj forekomst af sygdommen; se vaccinationsforslag for de enkelte lande.

Vaccinen kan gives fra 1-års alderen og beskytter i op til 1 år. Hvis der gives en 2. injektion (efter 6-12 måneder) opnås beskyttelse i mindst 25 år.

Ved graviditet frarådes vaccination af principielle grunde. I stedet kan anvendes humant immunglobulin (gammaglobulin) til kortvarig beskyttelse.

Hvis man også har brug for beskyttelse mod hepatitis B, kan der gives en kombineret vaccine (Twinrix), der beskytter mod både hepatitis A og B, hvilket dog kræver to vaccinationer med ca. fire ugers mellemrum inden man rejser. Ved en tredje vaccination efter mindst fem måneder opnås langtidsbeskyttelse mod begge infektioner.

Forekomst

Er udbredt i hele verden med undtagelse af Australien, New Zealand, Nordeuropa og Nordamerika. I Afrika, Asien og Sydamerika forekommer hepatitis A fortrinsvis blandt børn, og mere end 80 % af befolkningen over 20 år har antistoffer mod hepatitis A-virus som udtryk for tidligere infektion. Risiko for almindelige turistrejser er ca. en per 50. rejsende per måned.

Forekomsten af hepatitis A ses på kortet herunder.