Aids skyldes viruset hiv, som angriber immunforsvaret og nedbryder det. Når immunforsvaret er nedbrudt, kan selv banale sygdomme blive livstruende.

Der er forskel på at være hiv-smittet (hiv-positiv) og at have aids. Raske hiv-positive har ikke symptomer, og i mange tilfælde ved de ikke selv, at de er smittet. Der kan gå mange år, inden en hiv-smittet person evt. får aids i udbrud, og får egentlige sygdomstegn. I den periode kan man ikke se på personen, at hun eller han er smittet med hiv.

Der findes ingen vaccine mod aids, og sygdommen kan ikke helbredes, men holdes nede ved hjælp af forskellig medicin. Viden om smitteveje og beskyttelse er derfor vigtig for at forebygge smitte.

Smitte

Hiv kan smitte på fire måder:

 1. Seksuelt, dvs. ved samleje vaginalt, analt eller oralt
 2. Gennem blod og blodprodukter og brug af urene sprøjter og kanyler
 3. Fra hiv-smittet mor til barn under graviditet, fødsel og ved amning
 4. Ved organtransplantation

Hiv-virus er fundet i næsten alle sekreter og vævsvæsker: Blod, sæd, vaginalsekret, modermælk, pus eller vævsvæsker. Næsten alle de danskere, der er smittet i udlandet, er smittet seksuelt.

Hiv smitter ikke ved kys, kram og anden berøring. Hiv smitter heller ikke ved insektbid, mad- og drikkevarer, bad, toilet, swimmingpool, sved, tårer, spisebestik og andet service. Hiv smitter ikke gennem luft og vand og ikke ved almindelig social omgang.

En verdensomspændende epidemi

Hiv og aids er meget udbredt i det centrale, sydlige og østlige Afrika, Mellem- og Sydamerika og i Asien, men er også i vid udstrækning udbredt i Nordamerika og Europa. I Centralafrika, Sydøstasien og Østeuropa ser man den største stigning i spredningen, og det er primært blandt de 15-45-årige. I Afrika og Asien er smitteudbredelsen nogle steder helt oppe på 30-40 % af befolkningen.

  • Man regner med, at omkring 5-6 millioner om året smittes med hiv, og mere end 2 millioner dør af aids
  • Kvinderne udgør over 40 %
  • Mere end 50 % af de smittede er 15-25 år
  • Langt hovedparten (75-85 %) er smittet seksuelt, heraf ca. 70 % ved heteroseksuel kontakt

Mere information

Læs Udlandsvaccinationens sundhedsråd om, hvordan du konkret skal forholde dig til hiv og aids, når du rejser i udlandet.

Bestil Sundhedsstyrelsens folder “Det er ikke alt, du kan vaccinere dig imod”