Det er vigtigt at være forsikret under rejsen.

Den offentlige sygesikring dækker på ferierejser (max fire ugers varighed) i et EU-lande, Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Husk det blå sygesikringsbevis. Det gule dækker kun i Danmark. Og i alle andre lander dækker hverken det gule eller det blå.

Man er ikke dækket af den offentlige rejsesygesikring ved studierejser, hvor der ydes tilskud, erhvervsrejser, rejser, hvor der søges arbejde, kombinerede erhvervs- og ferierejser.

Ved skolerejser bør man sikre sig, at man er dækket ved henvendelse til sygesikringen.

Sygesikringen i hver kommune har information om rejseforsikring, hvor reglerne er beskrevet i detaljer.

Sygeforsikring under udlandsrejser kan tegnes hos flere selskaber, og i visse tilfælde kan familieforsikringen udvides til at dække sygdom under rejsen.

Helbredstilstand

Hvis man lider af en kronisk lidelse, også hvis man er skrevet op til operation for en iøvrigt uskyldig lidelse, gælder der særlige regler.

Hvis ikke er helt rask, bør man derfor i god tid inden rejsen kontakte sygesikringen for at få klarhed over, om man er dækket under udlandsopholdet eller ej.

Blanketter

E111: Hvis opholdet i udlandet varer længere end fire uger, uanset om det er ferie eller studieophold, skal denne blanket udfyldes og indleveres til sygesikringen i kommunen.

E104: Hvis man påtænker at flytte til et andet EU-land, kan man være omfattet af landets sygesikring uden ventetid. Blanketten indleveres til kommunens sygesikring.